Algemene voorwaarden

 • gdpr

Deze algemene voorwaarden gelden voor de betrekkingen tussen :

1. SKYDIVING PROMOTION SRL (BE 0443.797.764), met maatschappelijke zetel in 4900 SPA -  Route de la Sauvenière, 122 - België.

Hierna genoemd "FLYIN LIEGE"

EN

 1. zijn klanten, potentiële klanten en elke deelnemer aan de activiteiten die Flyin Liège organiseert. 

ARTIKEL 01 - CONTRACTUEEL GEBIED – VERSIE

1. Zijn een integraal deel van deze algemene voorwaarden:

 • Het privacybeleid van FLYIN LIEGE, zoals gespecificeerd in artikel 13;
 • Het interne reglement van FLYIN LIEGE, zoals gespecificeerd in artikel 14.

2. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 01/10/2021. Elke vorige versie wordt ingetrokken, behalve wat betreft de contractuele relaties die vóór deze datum zouden zijn aangegaan. Elke latere versie vervangt deze voorwaarden, behalve met betrekking tot contractuele relaties die zijn aangegaan vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe voorwaarden.

ARTIKEL 02 - WETTELIJKE GEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS FLYIN LIÈGE

1. FLYIN LIEGE is de handelsnaam van de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheden volgens de Belgische wetgeving. 

2. Het is geregistreerd in de “Kruispuntbank van ondernemingen” en de BTW-administratie met het nummer (BE) 0443.797.764

3. Zijn maatschappelijke zetel ligt in 4900 SPA, Route de la Sauvenière, 122 - Belgium.

4. Zijn belangrijkste bedrijfsbenaming slaat op de exploitatie van attractieparken, recreatievoorzieningen, toeristische circuits, de organisatie van evenementen en de verwerving van aandelen in alle ondernemingen. Alle aanverwante of bijkomende activiteiten maken ook deel uit van de bedrijfsnaam.

5. FLYIN LIEGE is telefonisch bereikbaar op +32 (0) 4 222 99 22.

ARTIKEL 03 – ONDERWERP

 1. FLYIN LIEGE organiseert en biedt haar klanten de mogelijkheid om deel te nemen aan verticale windtunnelvluchten die de zwaartekracht van de aarde compenseren en een toestand van vrije val simuleren. Dit wordt hierna een "VLUCHT" genoemd.
 2. Een VLUCHT wordt uitgevoerd naar goeddunken van een speciaal opgeleide en gediplomeerde instructeur, onder zijn toezicht of begeleid door hem. Om veiligheidsredenen kan een technisch team aan de vlucht deelnemen.

ARTIKEL 04 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN EEN VLUCHT

 1. Elke deelnemer aan een VLUCHT moet met name voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden. Zij zijn niet exhaustief en elke voorwaarde die gelijkaardig is aan een van deze voorwaarden kan een reden zijn om deelname aan de Vlucht te weigeren, zonder terugbetaling.
 2. Voorafgaand aan de aankoop verzekert de klant zich ervan dat deze voorwaarden worden nageleefd. Voorafgaand aan de Vlucht, doet de deelnemer hetzelfde door voor akkoord een document te ondertekenen dat hem door het personeel van FLYIN LIEGE zal worden overhandigd. Hij/zij kan om een kopie vragen.
 3. Deelname aan een vlucht is verboden indien de deelnemer niet aan een van deze voorwaarden voldoet.

Je bent minstens vier jaar oud. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten op het terrein van FLYIN LIEGE begeleid worden door een ouder of een volwassene met ouderlijk gezag. Minderjarigen die niet door hun ouders worden vergezeld, moeten een ouderlijke toestemming voorleggen; zij moeten worden begeleid door een volwassene.

Fysieke kenmerken:

 • Over een goede conditie beschikken, zonder noodzaak om bijzonder gespierd te zijn. Overgewicht kan bepaalde functionele gevolgen hebben. 
 • Geen afwijkingen in de buik- of heupstreek hebben. Afwijkingen zoals een hernia, verzwakkingen of kwetsuren van de buikwand die een contra-indicatie zouden zijn voor de inspanning van een vlucht sluiten de kandidaat-deelnemer uit van deelname. De laatste grotere chirurgische ingreep in de buik- en heupstreek moet meer dan drie maanden voor de vlucht plaatsgevonden hebben. 
 • Ingrepen aan de grote bloedvaten en aan de bloedsomloop van de onderste ledematen zijn in principe een contra-indicatie.
 • Men moet volledig functionele ademhalingswegen hebben, zonder enige klinische indicatie van tuberculose. In het geval van astma of emfyseem moet er voorafgaand een longonderzoek gebeuren
 • Ernstige spijsverteringsstoornissen die een aanzienlijk risico op plotselinge ongeschiktheid kunnen inhouden, zijn te beoordelen door een voorafgaand onderzoek door een arts.
 • In het geval van een eerder schedel- en/of hersenletsel of -trauma, moet er voorafgaand een diepgaand neurologisch onderzoek plaatsvinden. Het EEG moet voorgelegd worden aan een arts. 
 • Kandidaat-deelnemers met een hoge emotionele overgevoeligheid, een neuropathische aandoening, een persoonlijkheidsstoornis of -afwijking mogen niet deelnemen aan de activiteit. 
 • In het geval van een voorafgaande cardiovasculaire ziekte moet er voorafgaand een grondig cardiologisch onderzoek gebeuren.
 • Men mag geen aandoeningen aan de wervelkolom, het bekken en de ledematen hebben, die onder normale omstandigheden een belemmering kunnen vormen voor de vliegveiligheid.
 • Men mag geen tekenen van sufheid vertonen door chronisch medicatiegebruik of gebruik van andere middelen.

In geval van twijfel over zijn fysieke capaciteiten, wordt de deelnemer verzocht een arts te raadplegen. In geval van twijfel over de fysieke capaciteiten van een individu dat wordt meegenomen om deel te nemen aan een VLUCHT, behoudt FLYIN LIEGE zich het recht voor om zijn deelname te weigeren en zal er geen terugbetaling zijn. Een gedetailleerde medische verklaring kan worden voorgelegd maar garandeert niet dat de weigering zal worden opgeheven.

Deelname aan een VLUCHT is ook verboden in geval van:

Overdreven emotionaliteit, neuropathische toestand, karakterstoornis, persoonlijkheidsstoornis;

Toestand van dronkenschap, zelfs minimaal alcoholgebruik, drugs- of andere intoxicatie, invloed van een stof die het gedrag verandert;

Zwangerschap;

Niet-naleving van de interne regels van FLYIN LIEGE;

Gebrek aan respect ten opzichte van het personeel of het materiaal van FLYIN LIEGE of enige andere deelnemer of aanwezige persoon;

Weigering van de ouder of andere volwassene die de zorg heeft voor een kind jonger dan 8 jaar dat deelneemt aan een VLUCHT om hem, voorzien van oordopjes, te begeleiden in de luchtsluis van de windtunnel om toe te zien op de naleving van de instructies;

Weigering om de instructies van het personeel van FLYIN LIEGE op te volgen.

Het niet naleven van een voorwaarde kan leiden tot weigering van deelname. In dit geval zal geen terugbetaling plaatsvinden.

FLYIN LIEGE wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval dat verband houdt met het niet naleven van één van de voorwaarden voor deelname aan de VLUCHT en behoudt zich het recht voor om actie te ondernemen tegen de deelnemer voor eventuele schade veroorzaakt met name aan zijn uitrusting of zijn personeel.

ARTIKEL 05 - PACKS – PRIJZEN

1. Several formulas, hereinafter referred to as “PACKS”, are offered by FLYIN LIEGE to its (potential) customers. PACKS may in particular include all or part of the following services:

A briefing and a FLIGHT preparation phase;

Equipment rental (suit, helmet, goggles);

One or more FLIGHTS;

An increased speed of the wind tunnel, a FLIGHT in height;

A copy (in digital format) of / certain photos and / or videos taken by FLYIN LIEGE during a FLIGHT;

Food and / or drink;

One night in a hotel with breakfast;

2. Options may be offered in addition to a PACK. In particular, it may be:

A copy (in digital format) of / certain photos and / or videos taken by FLYIN LIEGE during a FLIGHT;

3. The PACKS and their compositions are presented on the FLYIN LIEGE website as specified in artikel 12. A personalized PACK can also be created by mutual agreement between FLYIN LIEGE and a customer.

4. The price corresponding to a PACK is indicated on the aforementioned website when it is presented to the Internet user, during the reservation phase as well as during the payment phase. The price of an option appears as soon as it is offered, either during the booking phase of a PACK, and during the payment phase. The price of a PACK designed by mutual agreement between FLYIN LIEGE and its client is indicated to it when it is created.

5. Special conditions such as presentation of the participant's student card prior to the FLIGHT may apply to either PACK. Failure to comply with these conditions may result in an increase in the price up to a PACK without special conditions or a refusal to participate without refund.

ARTIKEL 06 - FLY-IN OR ANOTHER GIFT VOUCHER

1. A customer can choose to buy a FLYIN LIEGE gift voucher and give it to a person of his choice. He then selects a PACK on the FLYIN LIEGE website as defined in artikel 12 and clicks on the "Offer" or equivalent button.

2. Its selection is temporarily saved. A pop-up window inviting the customer to go to the part of the website that is specific to him and entitled "Basket", "My basket" or equivalent may appear. The selection is deleted if the customer does not make the corresponding payment before leaving the website.

3. Once the payment steps as specified in Article 8 have been completed, the customer will receive by email the gift voucher which he can send to the person of his choice.

4. The person holding a FLYIN LIEGE or other gift voucher, in order to be able to enjoy it, must make a reservation in accordance with Article 7.

5. A gift voucher is valid for one (1) year after ordering.

6. The unauthorized multiplication or creation of gift vouchers is liable to prosecution. By forged gift voucher, FLYIN LIEGE may claim, without prejudice to other damages, the amount of the price of the corresponding PACK increased by 10%.

ARTIKEL 07 – RESERVATION

The reservation of a PACK is made either at the premises of FLYIN LIEGE, or by telephone, or via the FLYIN LIEGE website as specified in artikel 12.

In the latter case, the following steps must be completed by the (potential) customer to validly reserve a PACK on the day and at the time that suits him:

If the customer does not have a gift voucher as defined in artikel 12:

Select a PACK and click on the “I reserve” or equivalent button, bringing up a new web page;

On this new page or in the pop-up window that appears, indicate the number of people for whom the selected PACK must be reserved;

Select a desired date and time;

Click on the “I reserve” or equivalent button to confirm the reservation.

Once these steps have been taken, a temporary reservation is recorded on the aforementioned website. A pop-up window inviting the customer to go to the part of the website that is specific to him and entitled "Basket", "My basket" or equivalent may appear. The reservation is deleted if the customer does not make the corresponding payment before leaving the website.

If the customer has a gift voucher as defined in artikel 6:

Enter the code of the gift voucher in the corresponding field on the aforementioned website;

On this new page or in the pop-up window that appears, indicate the number of people for whom the selected PACK must be reserved;

Select a desired date and time;

Create your account by entering the required information;

Click on the “I reserve” or equivalent button to confirm the reservation.

FLYIN LIEGE does not guarantee the realization of any FLIGHT, the provision of any PACK, in the absence of a valid reservation.

If the crowd is too large or if the capacity to perform FLIGHTS is insufficient on the day and / or at the time reserved, the participant may have to wait a while. In the same circumstances, FLYIN LIEGE may postpone the completion of a PACK to a new day and time agreed with the participant. Each client and participant expressly accept the possibility of a waiting period or postponement.

ARTIKEL 08 – PAYMENT

The customer who goes to the part of the FLYIN LIEGE website as defined in artikel 12 entitled "Basket", "My basket" or equivalent will see a summary of the reservation (s) that 'he made (s) / gift voucher (s) that he selected. The choices are then offered to him:

To delete one or the other;

Add or remove one or the other option as defined in section 5.2;

Enter a promotional code that can reduce the total price;

Having or not having opted for these choices, the customer is invited to click on the button "Validate my basket" or equivalent, the selection of which opens a new web page on the aforementioned site and on which he is invited to complete the following fields:

The names and surnames of the participants;

His name and first name;

Their email address and telephone number;

Home address, postal code, city and country included;

These various fields filled in, the customer is prompted to click on a button "Validate my order" or equivalent, the selection of which directs the customer to a new web page presenting a summary of his order and including a button "Pay" or equivalent. 

Selecting this button redirects the customer to the MULTISAFEPAY payment platform on which he is invited to complete his bank details /

Payment is then either:

Accepted: the customer is then redirected to the FLYIN LIEGE site, to a web page indicating the validation of the payment, the customer's order basket then being emptied;

Canceled by the customer: the customer is then redirected to the FLYIN LIEGE site, to a web page indicating the cancellation of the payment, the customer's order basket then not being emptied;

Refused: the MULTISAFEPAY platform indicates the refusal of payment and the customer is then redirected to the FLYIN LIEGE site, on a web page also indicating this refusal, the customer's order basket then not being emptied.

A summary of the ordering is sent by email to the customer if the payment has been accepted. A possible invoice is sent by email to the customer, at his request, after payment.

ARTIKEL 09 - RIGHT OF WITHDRAWAL - TERMINATION – WAIVER

1. Within 14 days of placing their order, the customer and / or the participant may exercise their right of withdrawal, free of charge, by contacting FLYIN LIEGE. The full price paid will then be returned to him. No withdrawal is permitted if FLYIN LIEGE has already started to provide its services, either from the briefing phase.

2. After the first 14 days but within 30 days of placing his order, the customer and / or the participant may terminate it by notifying FLYIN LIEGE at least one day before the FLY is carried out and for a flat rate of 25 EUR covering administrative costs. The price paid from which the fixed price will be deducted will then be returned to him.

3. In cases where the customer no longer has his right of withdrawal or his right of contractual termination, the customer and / or the participant may waive the PACK (S) ordered but no refund will be made carried out.

ARTIKEL 10 - RISKS

1. Participation in a FLIGHT presents the risk of collisions and collisions, such as, for example, causing the dislocation of a shoulder. A recent dislocation of the shoulder poses a high risk of recurrence. The realization of these risks can in no case be considered as a fault of FLYIN LIEGE.

2. The attention of the participant is drawn to these risks before the FLIGHT. He is required to sign a document by which he acknowledges having been informed thereof and that he alone bears, with the exclusion of FLYIN LIEGE, the damages that he would suffer as a result of their occurrence.

3. If the safety conditions of a FLIGHT are not met in such a way that the participants in the FLIGHT would be in danger of sustaining injuries other than resulting from simple collisions or collisions which could occur under normal conditions, FLYIN LIEGE is reserves the right not to organize the FLIGHT. In this case, a refund will be made.

4. Objects and clothing that are not sufficiently fastened, such as glasses, unlaced shoes, jewelry, watches, etc. are likely to dissociate themselves from the participant during the FLIGHT. They cannot necessarily be recovered, the blower will not be stopped to do so; the participant bears the loss.

ARTIKEL 11 - BREAKDOWN - FORCE MAJEURE

1. In the event of a blower failure or other situation preventing a flight from being carried out which is not the result of force majeure, FLYIN LIEGE undertakes to seek with the participant another time slot that suits him for the performance of his flight. Otherwise, a refund will be made.

2. In the event of force majeure preventing the realization of a FLY, FLYIN LIEGE may seek with the participant another time slot that suits him for the realization of his FLIGHT. Otherwise, no refund will be made.

ARTIKEL 12 – WEBSITE

1. FLYIN LIEGE has a website that can be reached via the URL: www.flyinliege.be

2. These general conditions are available on this site.

ARTIKEL 13 - PRIVATE LIFE CHARTER - PHOTOS AND VIDEOS

1. Any relationship between FLYIN LIEGE and its (potential) customers or participants in a FLIGHT is likely to generate, on the part of FLYIN LIEGE, the collection and processing (s) of certain personal data of its contacts, including taking photos / videos during FLIGHTS.

2. These treatments are explained in the FLYIN LIEGE privacy policy which is available on its website as specified in artikel 12.

3. The client agrees and ensures the agreement of the participants that he registers for a FLIGHT on the taking of photos and / or videos of himself and of the people accompanying him by the staff of FLYIN LIEGE. during a FLIGHT and on their possible subsequent publication. These photos and / or videos may be used by FLYIN LIEGE for all purposes, particularly commercial or promotional. The client / participant waives all claims concerning these photos and / or videos. The participant signs a document attesting to this prior to the FLIGHT.

ARTIKEL 14 - INTERNAL RULES

1. Anyone entering the premises of FLYIN LIEGE to participate in a FLIGHT or for other purposes is required to respect the internal regulations of FLYIN LIEGE, the dual objective of which is (1) to recall some basic rules to live together and (2) allow the serene development of the proposed activities.

2. Any violation of said regulations is punishable by immediate expulsion from the premises of FLYIN LIEGE and banning for life or in time from said premises. Expulsion that takes place before participating in a THEFT or any other activity does not give the right to any refund.

3. The internal regulations are displayed in a visible manner in the premises of FLYIN LIEGE.

ARTIKEL 15 – SEVERABILITY

1. If one of the clauses of these conditions is declared null or inapplicable, FLYIN LIEGE and the (potential) customer or participant in a FLIGHT agree that it be replaced by a clause that meets the same objective as closely as possible and respecting the legal requirement.

2. The nullity or unenforceability of a clause does not imply the nullity or unenforceability of these conditions.

ARTIKEL 16 - APPLICABLE LAW - COMPETENT COURT

1. Belgian law is applicable to these conditions and to any conflict they may give rise to.

2. Unless the law provides otherwise, the courts of Liège are competent for any conflict relating to these conditions.

 • Hits: 1897

Copyright © 2019 - 2022 Flyin Liège - 4460 Grâce-Hollogne - Liège Belgique - Site web créé par Zzam.be